top of page

Wspieramy młodych, zdolnych

Utalentowanej artystycznie młodzieży pomagamy zdobyć wykształcenie, sponsorując kosztowne studia, także zagraniczne

Rotary International Logo
Rotary International Logo
Kinga Augustyn
Jaszkotle

Nasza największa inwestycja

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci w Jaszkotlu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr  Maryi Niepokalanej sprawuje całodobową opiekę medyczną, pielęgnacyjną i rehabilitacyjną nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i ruchowo.

Interact
 

Pomysł włączenia młodzieży w wieku 12–18 lat do struktury Rotary powstał w 1962 roku. Obecnie ponad 200 tysięcy dziewcząt i chłopców z 189 państwach uczestniczy w spotkaniach ponad 10 tysięcy klubów Interact.

interact logo 1.png
Interact

Rotarakt

Sukces klubów Interact skłonił Rotary do utworzenia w 1968 r. programu Rotaract skierowanego do osób w wieku 18–30 lat. Obecnie w 160 krajach istnieje ponad 7300 klubów Rotaract zrzeszających prawie 170 tysięcy osób. Podobnie jak w wypadku Interact działają pod opieką miejscowych „dorosłych” klubów Rotary.

 

W Polsce działa 19 klubów Rotaract. Zajmują się przede wszystkim dziećmi z ubogich rodzin i z domów dziecka oraz osobami starszymi w trudnej sytuacji finansowej. Pasjonują się ochroną przyrody i opieką nad zwierzętami.

 

Nasi młodsi partnerzy mają liczne kontakty międzynarodowe, wciąż nawiązują nowe znajomości, które czasem przeradzają się w przyjaźnie na całe życie.

 

My, starsi Rotarianie, z satysfakcją obserwujemy, jak odważnie i konsekwentnie realizują swoje cele, szczególnie jak walczą z globalnym ociepleniem.

Rotaract
Rotaract Logo
Pobiedna Monar Markot

Ośrodek jest azylem dla ofiar przemocy rodzinnej oraz trudnych i tragicznych sytuacji życiowych. Kobiety i dzieci znajdują tam pomoc i terapię.

Postanowiliśmy im pomóc. W latach 2016–2020 dzięki współpracy polskich i niemieckich rotarian wykonano wiele prac budowlanych: 2 nowe węzły sanitarne, nowoczesną komorę chłodniczą, remont budynku kuchni i stołówki (ocieplanie i nowa ewolucja), remont dachów z wymianą pokrycia oraz remont kotłowni.

Obecnie zbieramy pieniądze na zaprojektowanie i wykonanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków.

Poszukujemy partnerów!

MONAR-MARKOT

Umarła Klasa Bednarek

„Umarła klasa – inteligencja"

Doniosłe znaczenie i rezonans społeczny miała zorganizowana przez nasz klub otwarta rotariańska dyskusja panelowa pod hasłem „Umarła klasa – inteligencja”, zrodzona z pełnych niepokoju opinii o stanie inteligencji i jej randze społecznej. Konferencja ta odbyła się 31 maja 1999 r. w budynku Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. 

Właśnie do tej dyskusji, mającej dzisiaj szczególne znaczenie wracamy. Dla nas, rotarian, kondycja intelektualna wspólnoty, jaką tworzymy, jest warunkiem służby innym: Service above self.  

bottom of page