top of page

Jaszkotle

Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr  Maryi Niepokalanej; w tym miejscu sprawowana jest całodobowa opieka medyczna, pielęgnacyjna i rehabilitacyjna nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i ruchowo.  

Klub prowadził tam inwestycje w latach 2006-2014. Najpierw został postawiony budynek dwukondygnacyjny pełniący funkcję łącznika; na piętrze powstała świetlica. W międzyczasie zawaliły się stropy w starym budynku, do którego prowadził wybudowany łącznik, dlatego klub sfinansował rozbiórkę i budowę nowego obiektu z gabinetami terapeutycznymi i edukacyjnymi oraz wykonanie podjazdu dla wózków z dziećmi.

Dodatkowo z polsko-niemieckiego grantu, uzupełnionego środkami Rotary Foudation, na kwotę łączną 100.000 USD wyposażono dziewięć pracowni w sprzęt rehabilitacyjny. Partnerem klubu był RC Dresden, a w inwestycjach uczestniczyło wielu przyjaciół – z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Zadanie było współfinansowane ze środków PFRON przekazanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, a wśród donatorów była także Fundacja Polska Miedź. 

W dniu 1 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia ośrodka.  

jaszkotle 2.jpg
jaszkotle 1.tif
jaszkotle 4.jpg
bottom of page