top of page

Rotaract

rotary rotaract 1.png

Rotaractor to osoba, która ukończyła 18 lat, lecz ma ich nie więcej niż 30; tak było kiedyś, ale górna granica została obecnie zniesiona.

Klub Rotaract we Wrocławiu – pod nazwą Rotaract Club Wrocław – powstał w 1999 roku, przy wsparciu dwóch wrocławskich klubów Rotary: RC Wrocław i RC Wrocław-Centrum; 17 lutego 1999 r. zawiązał się komitet założycielski, spotkanie członków założycieli (w liczbie 27) odbyło się 3 marca 1999 r., a 21 kwietnia 1999 r. Klub został wpisany do rejestru stowarzyszeń. Pierwszy zarząd Klubu stanowili: Marcin Dudarski (prezydent), Ewa Hajek (wiceprezydent), Małgorzata Nowak (sekretarz), Tymoteusz Dalak (skarbnik) i Piotr Duszeńko (członek Zarządu).    

 

W 2003 r. prezydent Rotary Club Wrocław-Panorama rozpoczął przygotowania do otwarcia Rotaract Wrocław Panorama. Klub nie był rejestrowany w KRS. W 2006 r. Rotary Club Wrocław--Centrum zainicjował stworzenie kolejnego klubu Rotaract. Klub nie był rejestrowany w KRS. Czarter Klubu odbył się w październiku 2008 r., a jego pierwszym prezydentem został Tomasz Abel.

W 2011 r. z inicjatywy wszystkich klubów Rotaract we Wrocławiu powstało Stowarzyszenie Rotaract REM Wrocław 2011. Było ono w tym samym roku organizatorem REM (Rotaract European Meeting) – konferencji dla  rotaraktorów z całej Europy. Pierwszym prezesem Zarządu została Karolina Paszkiewicz, a kolejnym Marta Tryniszewska.  Stowarzyszenie zmieniło potem nazwę na Stowarzyszenie Wrocławskich Klubów Rotaract. 

 

Wszystkie kluby Rotaract na początku prowadziły aktywną działalność, niestety po latach pozostał tylko pierwszy z nich, a pozostałe kluby oraz Stowarzyszenie Wrocławskich klubów Rotaract zaprzestały działalności.   

 

Aktywność tych klubów dopełniała wiele przedsięwzięć charytatywnych klubów Rotary. Były one obecne w placówkach opiekuńczych, uczestniczyły w programach wymiany i współpracy. Niektórzy z rotaraktorów zostali przyjęci do klubów Rotary, wnosząc do nich swój młodzieńczy zapał oraz inicjatywy. 

rotaract 7.jpg

W podsumowaniu wypada nadmienić, iż ogromne było zaangażowanie i pomoc dla polskich klubów RAC i IAC; w tym dla wrocławskich klubów Rotaract i wrocławskiego Interactu ze strony Gubernatora Dystryktu Tadeusza Płuzińskiego oraz Dystryktalnego Komitetu ds. Interactu (prowadzonego przez Adama Czajkowskiego) i Komitetu Międzykrajowego Polska – Izrael (z Małgorzatą Czajkowską na czele). 

rotaract 5.jpg
bottom of page