top of page

Pobiedna

Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR–MARKOT – służy pomocą dla ofiar przemocy rodzinnej; kobiety i dzieci znajdują tam doraźną pomoc i terapię. 

W końcu 2015 roku ukazał się w lokalnej telewizji alarmujący reportaż: w obiekcie konieczny był remont pompy cieplnej, a brakowało pieniędzy. Następnego dnia Klub przekazał na ten cel kwotę 5.000 zł. W dalszym okresie ponad 56.000 zł., dzięki którym sfinansowano wiele prac budowlanych: 2 nowe węzły sanitarne, nowoczesną komorę chłodniczą, remont kuchni i stołówki, remont dachów z wymianą pokrycia, ocieplenie i nową elewację oraz remont kotłowni. Prace te były realizowane w latach 2015-2021, a bezpośrednio byli w nie zaangażowani koledzy z naszego i drezdeńskiego klubów Rotary.

pobiedna 1.jpg
bottom of page