top of page

Wymiana młodzieży Rotary to fenomen

Anna Piwowarska-Nasz

marzec 2023

„Służba innym to czynsz, który płacimy za miejsce na ziemi” tymi słowami Marek Wcisło, Gubernator elekt Rotary Polska rozpoczął dwudniowe szkolenie w Suchedniowie dla kandydatów i ich opiekunów Rotary Polska Dystrykt 2231. Następnie głos zabrał urzędujący gubernator Piotr Jankowski, który mówił o filozofii i sukcesach światowego ruchu Rotary. Po tych oficjalnych wystąpieniach prowadzenie szkolenia rozpoczął Borys Czarakcziew Przewodniczący Komitetu Wymiany Młodzieży. To spotkanie było sukcesem organizatorów z Magdą Żmijewską (vice Przewodniczącą KWM) z Rotary Club Kielce na czele. Uczestnicy mieli zagospodarowaną każdą godzinę.

Bardzo szczegółowo w dwóch grupach (dorośli i młodzież) były omawiane zasady dotyczące wyjazdu do różnych krajów świata i prawa na jakich goście będą u nas. Przedtem uczniowie prezentowali swoje możliwości, zainteresowania, przygotowanie do rocznej wyprawy i wypadali dobrze. Większość pragnie poznać inne kultury, język i stać się obywatelem świata, co często się dzieje i tworzy „efekt domina” w sensie rozwoju osobowości.

W odróżnieniu od początkowych procedur wymian teraz ogromny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo, przestrzeganie wręcz dyscyplinarne zasad i to dotyczy obu stron – wyjeżdzających i przyjmujących młodych gości z różnych krajów. Jeśli chodzi o kierunki to także jest wiele nowości. Już nie dominują takie kraje jak USA, Kanada czy Australia. Wiele osób wybiera się na Tajwan i do Ameryki Południowej. Są tam chętnie przyjmowane i bardzo serdecznie goszczone.

Z pośród 36 chętnych na wymianę większość spełniła swoje marzenia o wyprawie do kraju, który chcą poznać i chodzić tam do szkoły. Obowiązek nauki jest konieczny i tego obie strony muszą pilnować, aby  taki pobyt miał sens edukacyjny, co jest bardzo ważne. Nie jest natomiast wskazane, aby na siłę zdalnie uczestniczyć tez w rodzimych zajęciach, bowiem to utrudnia poznanie specyfiki danego kraju i utrudnia kontakty z host rodzinami, które  maja odpowiedzialną role jako tymczasowi rodzice zastępczy. Wskazane jest natomiast jak największe integrowanie się z rówieśnikami w szkole i w domach gdzie „wymieńcy” są goszczeni.

Na temat charakteru takiego pobytu w danym kraju wiele ciekawych uwag przekazywali oficerowie poszczególnych kierunków, którzy są pierwszym źródłem informacji i pomagają we właściwym przygotowaniu i przekazaniu aplikacji i wszelkich, niezbędnych dokumentów.

„Będziecie w dobrych rękach.” takie hasło było na szkoleniu w Suchedniowie często powtarzane i uspokajało rodziców i ich dzieci, które maja szanse stać się obywatelami świata i wziąć udział w organizowaniu procesów ten świat zmieniających na lepsze.

wymiana fenomen 1.jpg
wymiana fenomen 2.jpg

Anna Piwowarska-Nasz jest członkiem RC Wrocław Centrum i jest współautorką książki „Kompas Rotary”, napisanej na 25-lecie RC Wrocław Centrum, a tytuł tekstu „ Wymiana młodzieży to fenomen” pochodzi z artykułu Tadeusza Płuzińskiego, który jako pierwszy z wielkim powodzeniem organizował wymianę młodzieży do różnych krajów świata.

bottom of page