top of page

Test 4 pytań

Jednym z najczęściej cytowanych na świecie sprawdzianów etyki w biznesie jest rotariański „Test 4 pytań”. Został stworzony przez rotarianina Herberta J. Taylora w 1932 r., kiedy poproszono go o zajęcie się stojącą na progu bankructwa firmą Aluminium Company. Taylor poszukując sposobów ocalenia firmy, nakreślił kod etyczny, którym mieli posługiwać się wszyscy pracownicy zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Zastosowaniu tej prostej filozofii firma zawdzięczała swe ocalenie. „Test 4 pytań” został formalnie przyjęty przez RI w 1943 r., a jego autor został Prezydentem RI w roku 1954/1955.

W swojej istocie „Test 4 pytań” odnosi się do odpowiedzi dotyczących wszystkiego, co myślimy, mówimy i robimy:

  1. Czy to jest prawda?

  2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?

  3. Czy to zbuduje dobrą wolę i przyjaźń?

  4. Czy będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

Wersja angielska „Four Way Test” brzmi (dla ułatwienia zrozumienia powyższej pieśni):

  1. Is it the truth?

  2. Is it fair to all concerned?

  3. Will it build goodwill and better friendships?

  4. Will it be beneficial to all concerned?

Wpis w oparciu o artykuł: Test 4 pytań

bottom of page