top of page

Misja Rotary

00 serve tochange.png

Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie. Kluby Rotary są zgrupowane w regiony geograficzne, zwane Dystryktami Rotary. Misję Rotary „Service Above Self” spełnia 33 tys. klubów na całym świecie posiadając 1.2 mln członków. Wszyscy członkowie kierownictwa Rotary szczebla międzynarodowego oraz lokalnego sprawują swe funkcje jako wolontariusze nie pobierający wynagrodzenia.

Rotarianie z własnych składek i dotacji założyli fundację, by wspierać projekty niosące pomoc społecznościom lokalnym. Misją Fundacji Rotary jest wspomaganie wysiłków Rotary International w wypełnieniu celu i misji Rotary oraz osiągnięcie światowego porozumienia i pokoju poprzez lokalne, krajowe i międzynarodowe programy humanitarne, edukacyjne i kulturalne.

GŁÓWNE PROGRAMY FUNDACJI ROTARY:

WALKA Z POLIO – PROGRAM POLIOPLUS

Do 2005 r. zaszczepiono 5 mln osób, które były realnie zagrożone paraliżem. Zaangażowanie Rotary International zachęciło inne organizacje międzynarodowe do rozwiązywania problemu. Współpracując z globalnymi partnerami na rzecz PolioPlus, Rotary International rozwinęło nowy model współpracy publiczno-prywatnej. Na całym świecie ponad 1 mln rotarian wpłaciło środki na rzecz walki z polio.

PROGRAM GRANTÓW HUMANITARNYCH I EDUKACYJNYCH

Stypendia ambasadorskie oraz granty dla nauczycieli akademickich, wymiana grup zawodowych, Rotary Centers for International Studies in Peace and Conflict Resolution, Rotary Peace and Conflict Studies (Chulalongkorn University). Projekty te mają za zadanie polepszenie warunków zdrowotnych, łagodzenie głodu oraz podnoszenie poziomu rozwoju osobistego i społecznego.

 

WALKA O WODĘ – PROGRAM CZYSTA WODA

Walczymy o wodę na całym świecie. Jednym z naszych przodowych działań jest kopanie studni w Gwatemalii

Zapraszamy do zapoznania się z historią klubu na stronach Rotary International district 2230 www.rotary.org.pl.

20181109_GH_037.jpg
bottom of page