top of page

Młodzież

Jan Łuszczak

2021

Wymiana otwiera na świat

Niemal od początku swego istnienia klub Rotary włączył się do programu wymiany młodzieży z innymi krajami w ramach RYE (Rotary Youth Exchange). Prowadzona tu działalność miała  dwie formy. 

Długoterminowa była związana z rocznym pobytem i nauką w zagranicznej szkole uczniów szkół średnich (w wieku od 15 do 18 lat) i odbywała się  na zasadach wzajemności.  Z kolei wymiana  krótkoterminowa  organizowana była w czasie wakacji (letnich i zimowych); w tym przypadku górna granica wieku była określana przez jej organizatorów.  

Rotariańskie programy wymiany w praktyce oznaczają możliwość nauki, nawiązanie przyjaźni i kontaktów, bezpośrednie poznanie kultury, zwyczajów, kuchni narodu i kraju, w którym przebywa młodzież uczestnicząca w wymianie. W tej działalności ważna jest funkcja rodzin – nie zawsze rotariańskich, lecz zaprzyjaźnionych z Rotary, w których „rotacyjnie” po kilka miesięcy przebywa osoba biorąca udział w programie wymiany. Organizatorem tych wymian jest Dystrykt, jego dystryktalny komitet do spraw wymiany młodzieży, funkcjonujący na podstawie certyfikatu nadawanego przez Rotary International, przy współudziale klubu Rotary uczestniczącego w tej wymianie. 

Spora grupa młodzieży skorzystała z tego programu, a doświadczenia zebrane w toku wymiany pozwoliły jej otworzyć się szerzej na  świat i inne kultury. 

W program wymiany zaangażowało się aktywnie wielu klubowych rotarian. Była to piękna część naszej działalności. Ostatnio niestety przerwana przez pandemię. 

Jako Rotary liczymy w świecie 1,2 mln członków działających w 220 krajach, a znaczek Rotary stanowi symbol tego, co nas łączy i otwiera na siebie nawzajem. 

Działajmy zatem szerzej i aktywniej, bierzmy udział w spotkaniach z młodzieżą w szkołach, na uczelniach, w klubach sportowych, w środowiskach artystycznych, wspomagajmy Rotaract i Interact. Inwestujmy w najmłodszych ambasadorów Rotary i Polski, w ludzi zdolnych i kreatywnych, pragnących autentycznego porozumienia i gotowych do nawiązania otwartej współpracy z rówieśnikami w innych krajach świata. 

Uzasadnienie jest proste – uczestnictwo w wymianie to paszport obywatela świata. To także szansa czynienia – teraz i w przyszłości – dobra w sposób bardziej skuteczny i wszędzie tam, gdzie jest tego potrzeba. 

Takie właśnie jest aktualnie nasze pierwszo- rzędne wyzwanie jako organizacji pomocowej.

 

 

 

Rotaract Club 

Rotaractor to osoba, która ukończyła 18 lat, lecz ma ich nie więcej niż 30; tak było kiedyś, ale górna granica została obecnie zniesiona. 

Klub Rotaract we Wrocławiu – pod nazwą Rotaract Club Wrocław – powstał w 1999 roku, przy wsparciu dwóch wrocławskich klubów Rotary: RC Wrocław i RC Wrocław-Centrum; 17 lutego 1999 r. zawiązał się komitet założycielski, spotkanie członków założycieli (w liczbie 27) odbyło się 3 marca 1999 r., a 21 kwietnia 1999 r. Klub został wpisany do rejestru stowarzyszeń. Pierwszy zarząd Klubu stanowili: Marcin Dudarski (prezydent), Ewa Hajek (wiceprezydent), Małgorzata Nowak (sekretarz), Tymoteusz Dalak (skarbnik) i Piotr Duszeńko (członek Zarządu).    

W 2003 r. prezydent Rotary Club Wrocław-Panorama rozpoczął przygotowania do otwarcia Rotaract Wrocław Panorama. Klub nie był rejestrowany w KRS. W 2006 r. Rotary Club Wrocław-Centrum zainicjował stworzenie kolejnego klubu Rotaract. Klub nie był rejestrowany w KRS. Czarter Klubu odbył się w październiku 2008 r., a jego pierwszym prezydentem został Tomasz Abel.

W 2011 r. z inicjatywy wszystkich klubów Rotaract we Wrocławiu powstało Stowarzyszenie Rotaract REM Wrocław 2011. Było ono w tym samym roku organizatorem REM (Rotaract European Meeting) – konferencji dla  rotaraktorów z całej Europy. Pierwszym prezesem Zarządu została Karolina Paszkiewicz, a kolejnym Marta Tryniszewska.  Stowarzyszenie zmieniło potem nazwę na Stowarzyszenie Wrocławskich Klubów Rotaract. 

Wszystkie kluby Rotaract na początku prowadziły aktywną działalność, niestety po latach pozostał tylko pierwszy z nich, a pozostałe kluby oraz Stowarzyszenie Wrocławskich klubów Rotaract zaprzestały działalności.   

Aktywność tych klubów dopełniała wiele przedsięwzięć charytatywnych klubów Rotary. Były one obecne w placówkach opiekuńczych, uczestniczyły w programach wymiany i współpracy. Niektórzy z rotaraktorów zostali przyjęci do klubów Rotary, wnosząc do nich swój młodzieńczy zapał oraz inicjatywy. 

 

   

Interact Club Wrocław

 

Interactor to osoba, która ma co najmniej 12 lat, lecz nie więcej niż 18.   

Klub Interact we Wrocławiu powstał z inicjatywy Pauliny Łuszczak (córki rotarianina). Grupa młodzieży, wywodząca się głównie z V Liceum Ogólnokształcącego, otrzymała wsparcie trzech wrocławskich klubów Rotary, a także ze strony dyrekcji i pedagogów wrocławskich szkół. Czarter tego klubu odbył się 18 kwietnia 2009 r. w Villa Caprice we Wrocławiu, z udziałem Tadeusza Płuzińskiego (Gubernatora Dystryktu 2230) oraz prezydentów wrocławskich klubów Rotary: Eugeniusza Maksima (RC Wrocław), Artura Oktaby (RC Wrocław-Centrum)  i Janusza Klinowskiego (RC Wrocław-Panorama).

Klub ten początkowo działał przy V LO, obecnie prowadzi działalność na terenie IV LO. Klub Interact rozwija umiejętności przywództwa i komunikacji, kształci liderów działań społecznych. Dla młodych z Interactu nie ma granic, nawiązują międzynarodowe kontakty i przyjaźnie. Młodzież z klubu wspierała dom dziecka, organizowała koncerty charytatywne. Interaktorzy uczestniczyli w marszach pamięci, organizowanych we Wrocławiu w rocznicę Nocy Kryształowej (z 9 na 10 listopada 1938 r.). Włączali się również w organizację (przez RC Wrocław) Wigilii Wielu Narodów dla młodzieży z całego świata, przebywającej w Polsce na wymianie długoterminowej. Brali też udział w konferencjach pokojowych  „Leaders for Peace” o zasięgu światowym – organizowanych w latach 2013 i 2014 w Izraelu przez tamtejszy Dystrykt 2490. W ramach wymiany międzynarodowej młodzież z IAC Wrocław razem z IAC Jelenia Góra, Polanica-Zdrój i Szczecin-Pomerania trzykrotnie odwiedziła izraelski RC i IAC Gan Yavne. Przedstawiciele izraelskiego IAC byli też trzykrotnie goszczeni w Polsce. Odbyły się wspólne konferencje młodzieży: pierwsza w 2010 roku w Tel Awiwie, druga w tym samym roku w Domu Śląskim na Równi pod Śnieżką, trzecia w roku 2014 w Kowarach. Odbywały się też spotkania integracyjne interaktorów ze wszystkich klubów działających w Polsce.   

W podsumowaniu wypada nadmienić, iż ogromne było zaangażowanie i pomoc dla polskich klubów RAC i IAC; w tym dla wrocławskich klubów Rotaract i wrocławskiego Interactu ze strony Gubernatora Dystryktu Tadeusza Płuzińskiego oraz Dystryktalnego Komitetu ds. Interactu (prowadzonego przez Adama Czajkowskiego) i Komitetu Międzykrajowego Polska – Izrael (z Małgorzatą Czajkowską na czele). 

Prezentowany tekst stanowi fragment rozdziału W Rotary i na salonach, pochodzącego z książki prof. Szybera Opowiem jak było…Wspomnienia z czasów słusznie minionych, niesłusznie zapomnianych (Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2020). Tytuł pochodzi od Redakcji.

bottom of page