top of page

End Polio Now

Przykładem długofalowego, celowego działania Rotary jest program „Polio Plus”  (aktualna nazwa: „End Polio Now”), prowadzony wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) i Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF (ang. United Nations International Children’s Emergency Fund).

end polio now 1.jpg

Realizacja rozpoczętej w 1985 roku akcji, mającej na celu zwalczanie choroby Heine-Mediny, aż do całkowitej jej likwidacji, doprowadziła do zminimalizowania wystąpień paraliżu dziecięcego na świecie.

Na szeroko prowadzoną akcję szczepień, monitorowanie przemieszczania się wirusa polio po świecie przeznaczono ponad  850 mln USD.  Zaszczepiono ponad dwa miliardy dzieci, zredukowano liczbę krajów, gdzie występuje wirus polio.

end polio now 3.jpg

Rotary International, w walce z chorobą paraliżu dziecięcego, wsparli dużymi kwotami, m.in.:

•    Bill & Melinda Gates Foundation sumą 255 mln USD (w 2007r. podarowali 100 mln USD)
•    rząd Niemiec sumą130 mln USD
•    rząd Wielkiej Brytanii sumą 150 milionów USD

Wpis w oparciu o artykuł: Rotarianie – nieznane oblicze dobra

bottom of page