top of page

Co to jest Rotary?

Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności:

  1. rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy

  2. promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów

  3. promowania wszelkich form pracy społecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu

  4. stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym

  5. propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

 

 

Motto Rotary:

Service Above Self

(Służba ponad własne interesy)

Rotary International

Klub służebny (organizacja służebna) to ochotnicza, działająca nie dla zysku organizacja, której członkowie spotykają się regularnie w celu pomocy potrzebującym osobom w lokalnych społecznościach. Pomoc ta przekazywana jest w formie pracy własnej członków klubu i/lub poprzez zbieranie pieniędzy i przekazywanie ich na określone (np. przez inne organizacje) cele. W pierwszym rzędzie misją klubu jest służba; dodatkowo członkowie klubów okazują sobie wsparcie, spotykają się i inspirują wzajemnie do indywidualnego rozwoju. Oprócz Rotary kluby służebne znane w Polsce to np. Lions. Na świecie także m.in. SertomaKiwanisZonta.

Rotary International

Wpis w oparciu o artykuł: Co to jest Rotary

bottom of page